ФПЦБ
Apr 12, 2016

Направљен је од флексибилне супстратом одштампан плоцу са графикама, и на изолациона супстратом и Проводни слојева, изолациона супстратом и Проводни слој може имати регистратор.